REIB OÜ

REIB OÜ messil Eesti Ehitab 2018

REIB OÜ on sel aastal esindatud ka meie ehitusmessil, boksis B2-05. Tutvustame kõiki meie teenuseid, muuhulgas ka mobiilset laserskaneerimist.

Mess kestab 4.04 kuni 7.04. Meil on ka üle veel tasuta kutseid nii, et kui soovid tulla meie teenustega tutvuma, võta ühendust 5058872 või 5137850 ja me korraldame tasuta sissepääsu messile.

(Lisatud 04.04.2018)

Martti omandas magistrikraadi!

24.01.18 kaitses Martti Putnik edukalt TTÜ-s oma magistritööd teemal "MOBIILSE LASERSKANEERIMISE TEHNOLOOGIA RAKENDAMINE TEEKATENDITE MÕÕDISTAMISEL". Tegu oli esimese lõputööga, mis sai kirjutatud meie Riegl VMZ/VZ-400 MLS tehnoloogia baasil. Uuring tõestas, et katendi mõõdistusel jäi katendi kõrguslik täpsus isegi ilma kontrollpunkte kasutamata 15...20 mm piiresse. Kontrollpunktide kasutamisel on süstemaatiliste vigade eemaldamisel täpsus võimalik viia 5mm suurusjärku. Samuti tõestas uuring, et Eesti pikima, üle 300m pikkuse Järvevana tunneli läbimisel ei tekkinud suuremat täpsuskadu kui mõni cm. See osutub GNSS signaali täielikul kadumisel võimalikuks vaid kõrgtehnoloogiliste IMU ja DMI sensorite abil, mis suutsid skänneri trajektoori ka sellises olukorras piisavalt täpselt ära määrata. Magistritöö pälvis komisjoni poolt hindeks "4 - väga hea". Teine samal ajal kaitsnud magistrant oli Romet Köök, kes sai samuti hindeks "4" - tema töö oli droonidega fotogrammmeetriliste mõõdistamiste täpsustest. Palju õnne mõlemale värskele magistrile!

(Lisatud 25.01.2018)

Mobiilne laserskaneerimine

REIB-i geodeesia pool astus 2016 sügisel suure tehnoloogilise sammu. Soetasime Eesti esimese mobiilse laserskänneri, Riegl VMZ / VZ-400, mille omadused on orienteeritud universaalsusele ja kõrgele täpsusele. Seade võimaldab kordades tõsta teede ja tänavate, aga ka muude alade, kus saab autoga sõita, välimõõdistuse jõudlust, tagades ühtlasi tulemuse kõrge täpsuse ja eriti detailse 3D-kujutise punktipilvena. Punktipilvest on võimalik liikuda töötlusega 3D-mudeliteni, topo-geodeetiliste joonisteni, teekatte detailsete mõõdistuste ja mudeliteni (sh freesikaartideni) jm projekteerimiseks vajalike jooniste / ainestikeni. Täpsus tagatakse mitmete kõrgtehnoloogiliste lisaseadetega skänneri komplektis ja täpse GNSS- järelarvutuse ja trajektoori arvutusega, mis nõuab kõrget insener-geodeedi kvalifikatsiooni. Täpsuse tagamisel mängib olulist rolli ka erinõuetele vastav auto. Skännerit saab kasutada ka staatiliseks skaneerimiseks nii hoonetes sees kui väljas. Skaneeirmiskaugus on vahemikus 1,5 kuni 600m, piirajaks on füüsilised takistused, millest läbi skänner ei mõõda. Oleme ka varustatud pilvetöötluseks vajaliku tarkvaraga. Meie 9-liikmeline meeskond läbis sügisel Soomes 4-nädalase väljaõppe, seega oleme valmis pakkuma kõikvõimalikku skaneerimisteenust, nii hoonetes, väljas kui autoga sõidetavates kohtades. Kuhu maani minna välja pilvetöötlusega, saab iga kliendiga iga projekti jaoks eraldi kokku leppida. Jõudsime sügise jooksul mõõdistada 15 objekti, nii tänavaid kui maanteid, nii topo-geodeesia alusplaanide, 3D-mudelite kui freesiprojektide tarbeks, kokku 132 km teekoridore, mis katab punktipilvega ca 500 ha suuruse topo-mõõdistuse maa-ala. Seega oleme omandanud head kogemused, et teha oma klientidele kaasaegset tehnoloogiat kasutades operatiivselt kvaliteetseid mõõdistusi. Esialgu peab teede/tänavate mõõdistusega küll ootama, sest lumi takistab hea tulemuse saamist. Kuid kevad saab olema tihe, seega kulla klient - broneeri aeg juba täna! REIB-i meeskond

(Lisatud 05.01.2017)