Trassi geodeesia sirgestamine

REIB OÜ pakub oma klientidele võimalust meilt tellitud geodeetilisest alusest tekitada AutoCAD keskkonnas trasside sirgestatud plaane (trassi plaan).

Sirgestatud trassi plaani saab kasutada pikiprofiilide ilmestamiseks. Näiteks nõutakse Maanteeameti töödes pikiprofiilidel teetrassi sirgestatud skemaatilist plaani, koos situatsiooniga.

Antud teenuse kasutamiseks peate Te oma arvutisse kopeerima vastava abiprogrammi. Abiprogrammi saate Te alla laadida järgnevalt lingilt: https://www.reib.ee/vt_geod/ReibKlient.zip


Kui ka see on tehtud, siis peate Te toksima käsureale "ReibGeodeesiaTrassiplaan".

Peale programmi käivitamist kuvatakse Teile allolev dialoogiaken.


Antud dialoogi aknasse peate Te sisestama REIB OÜ töö numbri ja töö tellinud firma registrinumbri.
Seejärel peate Te näitama trassi plaani joonistamise baaspunkti, seejärel tuleb osutada trassi teljele.

Kui baaspunkt ja trassi telg on valitud, siis aktiviseerub ka "Joonista" nupp. Vajutades nüüd sellele nupule, koostatakse teile sirgestatud geodeetiline alusplaan.
Programm saadab päringu REIB OÜ GIS-andmebaasi ja saadud vastuse alusel joonistataksegi vastava trassi plaan.

Trassi plaani on võimalik koostada AutoCAD elementide "Line", "Polyline" ja "Lwpolyline" ning AutoCAD Civil 3D objektide "Alignment" ja "Profile View" järgi.

Töö käigus tekitab programm ise vajalikud kihid, joonestiilid ja sümbolelemendid.
Programmi tõrgeteta tööks on väga oluline see, et Te käivitaksite antud programmi samast kataloogist, kus asub fail "mkm.lin" ja kataloog "lepe".
Failis "mkm.lin" hoitakse geodeetilistel plaanidel kasutatavate joonestiilide kirjeldusi ja kataloogis "lepe" hoitakse geodeetilistel plaanidel kasutatavaid sümbolelemente.

Osad joonestiilid vajavad "mkm.shx" faili. Kui Teie arvutis olev AutoCAD ei suuda ise seda faili leida, kuvatakse Teile programmi käivitamisel ka vastavasisuline hoiatus ja programmi töö ajal palutakse Teil osutada sellele failile.

Hetkel ei ole veel kõiki meie vanemaid töid GIS-andmebaasis. Aga kui Te sooviksite mingist vanemast tööst trassi plaani koostada, siis olge head ja andke meile sellest märku ning me lisame antud töö meie GIS-andmebaasi.

Teenuse toimimist saate te katsetada failiga trassiplaan.dwg. Programmi töö tulemus peaks välja nänema järgnev:


Nagu ka kõikide teiste veebipõhiste programmide, nii ka selle puhul jälgitakse taustal, kes ja kust antud teenust kasutab.

Programmi tööd on testitud AutoCAD Civil 3D 2014,  AutoCAD Civil 3D 2015 ja AutoCAD Civil 3D 2016 keskkondades.

Kui Teil tekib antud antud programmi kohta lisaküsimusi, siis võite alati meile julgesti helistada või kirjutada. 

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon