Topo-geodeetilised uuringud on vältimatuks eelduseks mis tahes ehitusprojekti, aga ka detailplaneeringu koostamisel. Heal lapsel on palju nime, seda tööd nimetatakse kőnepruugis veel järgmiselt: topo, geoalus, alusplaan, topoalus, digialus, geouuring. Ükski neist pole korrektne termin ja igaüks neist vőib muus kontekstis tähendada hoopis teist asja, aga projekteerimise kontekstis mőeldakse nende sőnade all ikka topo-geodeetilist uurimistööd, mida teevad geodeedid enne ehitiste projekteerimist ja planeerimist.

Topo-geodeesia väljundiks on uurimistööde aruanne koos digitaalse maa-ala plaaniga, mille projekteerija vői planeerija vőtab oma töö aluseks. Ei saa ju ehitist projekteerida "valgele lehele". Topo-geodeesia käigus kogutakse lisaks maa-ala mőődistamisele veel mitmeid vajalikke andmeid, peamiselt maa-aluste tehnovőrkude, aga ka muude objektil esinevate nähtuste kohta.

Kindlasti ei tohi geoalust ajada segamini katastriüksuse (krundi) plaaniga. Geoalus on märksa täpsem, detailsem, sisaldab ka tehnovőrke ja maapinna jm elementide kőrgusi. Lisaks peab geoalus olema piisavalt värske (vananenud plaanidel vőib palju olulist puudu olla), olema kättesaadav digitaalselt dwg- vői dgn-formaatides ning vastama "Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korra" nőuetele. Enamasti tehakse geoalused mőőtkavas 1:500, krundiplaanid tihti väiksemates mőőtkavades (1:2000, 1:5000, 1:10000).

Et geoaluse olemasolu ja őigsust kontrollivad ka omavalitsused, tekib kliendil korraliku topo-geodeesia puudumisel probleeme ka projekti kinnitamisega neis asutustes.

REIB-i jaoks on topo-geodeetilised uurimistööd üheks pőhiliseks tööliigiks. Seetőttu on meil laialdane kogemus ja oskused selle töö professionaalseks tegemiseks. Lisaks on meie spetsialistid osalenud kehtiva korra väljatöötamisel, mistőttu me teame täpselt, millistele nőuetele korralik topo-geodeesia vastama peab.

Topo-geodeetilise uurimistöö tellimuse vastuvőtmiseks on meil tarvis teada, milline ala on tarvis mőődistada, mismőőtkavas peab tulema plaan, mis formaadis peavad olema digiandmed ja kas on tarvis täita ka mingeid erinőudeid. See kőik on tavakliendi jaoks keeruline teema, kuid loomulikult me aitame neis küsimustes leida parima lahenduse.

Kőige pädevam lähteülesande andja on muidugi projekteerija. Seetőttu on kuulub topo-geodeesia sageli ka lepingus kliendiga projekteerimise/planeerimise koosseisu, st geodeesia tellimuse eest vastutab sel juhul juba projekteerija/planeerija.

Tellimuse vői hinnaküsimise esitamiseks pöörduge:

Andrus Arming, tel 661 3742, andrus(at)reib.ee

Ülo Amor (Tartu - Lőuna-Eesti piirkond), tel 733 7140, ylo.amor(at)reib.ee

Vaadake meie suuremate tööde loetelu ja tööde näidiseid

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon