Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ

REIB OÜ lisab oma suuremates töödes tehnovõrkude andmestiku joonise objektide külge.

Andmestiku vaatamiseks peate Te oma arvutisse kopeerima vastava abiprogrammi. Abiprogrammi saate Te alla laadida järgnevalt lingilt: https://www.reib.ee/vt_geod/ReibKlient.zip.
Kui ka see on tehtud, siis peate Te toksima käsureale "ReibGeodeesiaTehnovorgud".

Tehnovõrkude andmestik on jaotatud kolmeks:
1) kaevuandmed

2) trassiandmed

3) ülevaatetabel

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon