Kőik teavad, et maaomandi tekkeks on tarvis moodustada katastriüksus, mida teeb maamőőtja. Samas vőib paljudele tunduda, et kőik maa peaks olema juba mitu korda mőődetud ja miks seda läheb vaja ikka ja jälle.

Tegelikult on ikkagi nii, et iga uue katastriüksuse (krundi) moodustamisel tuleb ta üle mőőta. See on selleks, et täpselt määrata katastriüksuse piiride paiknemine, piirid tähistada ja arvutada krundi täpne pindala. Oot-oot...palju maksiski pealinnas 1 m2 maad? Pőhimőtteliselt vőib ülemőőtmise vajadust vőrrelda kasvői vorsti ostmisega - iga uus vorstitükk kaalutakse ju üle ja suurest kangist mitme tüki väljalőikamisel peab tükkide kogukaal klappima vorstikangi algse kaaluga. Kellele antud teema lähemat huvi pakub, vőib uurida:

 Katastrimőődistamise teostamise ja katastrimőődistamise kontrollimise korda

Katastrimőődistamise teenuse pőhietapid:

- töö algatamiseks peab olema juriidiline alus: kehtiv detailplaneering, erastamis- vői tagastamisotsus vm vähemalt omavalitsuse tasandil kinnitatud dokument

- peale tellimust ja lepingu sőlmimist kogub maamőőtja  vajalikud lähteandmed (sh piirinaabrite kohta) ning tutvub olukorraga

- seejärel toimub maa mőődistamine ja olenevalt olukorrast kas esmane vői juba lőplik piirimärkide paigaldamine ja mőőtmine

- koostatakse krundiplaanid, arvutatakse pindalad ja algatatakse krunditoimik, mis esitatakse omavalitsusse krundi moodustamise korralduse vastuvőtmiseks. Korraldused kinnitatakse tavaliselt volikogu istungitel, mis vőivad toimuda näiteks kord kuus

- peale korraldust toimub lőplik piirimärkide paigaldamine ja koostatakse ning allkirjastatakse piiriprotokollid. Allkirjastamisele kutsutakse omavalitsuse esindaja, maaüksuse omanik ja kőik piirinaabrid, kelle piirile tuli paigaldada uusi piirimärke. NB! Piiriprotokolli allkirjastamisega vőtavad piirinaabrid ühise kohustuse säilitada paigaldatud piirimärgid asendis, kuhu nad paigaldati. Vastutusest ei vabasta ka piirinaabri mitteilmumine.

- maamőőtja vormistab lőplikult katastrimőődistamise toimiku ja esitab selle maakatastrisse registreerimiseks

- juhul kui mingil pőhjusel maakataster keeldub maaüksuse registreerimisest, kannab tehnilise poole eest vastutust maamőőtja, juriidilise poole vastutus jaguneb vastavalt olukorrale maamőőtja ja omavalitsuse vahel.

Seega ei olegi kogu protseduur just väga väike töö. Tellimuse vői hinnaküsimise esitamiseks pöörduge:

Ülle Tammo, tel 661 3742, ylle(at)reib.ee

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon