REIB OÜ

MTR registreeringud:
  • EG10434933-0001 Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud: ehitusgeodeetilised tööd, ehitusgeoloogilised (geotehnilised) uuringud, ehitusgeodeetilised uuringud, insenertehnilised geodeesiatööd.
  • EH10434933-0001 Ehitamine: üldehituslik, avade rajamine (sh teemantpuurimine ja -saagimine,  geotehnilised ehitustööd, lammutustööd, monoliitbetoonitööd, monteeritavate ehituskonstruktsioonide  paigaldamine.
  • EK10434933-0001 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemine: hüdrotehnilised ehitised, konstruktsioonide ja üldehituslik ekspertiis.
  • EO10434933-0001 Omanikujärelevalve: üldehituslik.
  • EP10434933-0001 Projekteerimine: konstruktsioonid.
  • KKA000229 Kaevandamine: geoloogilisel uuringul maapőues tehtav töö.
  • KKP000025 Kaevandamine: kaevandamise vähemohtlike tööde projektide koostamine.
Maakorraldustööd (132 MA-k)
  • Katastriüksuse mőődistamine ning toimiku koostamine maa erastamiseks, tagastamiseks, jagamiseks, liitmiseks, riigiomandisse jätmiseks ja munitsipaalomandisse andmiseks