REIB OÜ

REIB OÜ lisab oma suuremates töödes tehnovõrkude andmestiku joonise objektide külge.

Andmestiku vaatamiseks peate Te oma arvutisse kopeerima vastava abiprogrammi. Abiprogrammi saate Te alla laadida järgnevalt lingilt: https://www.reib.ee/vt_geod/ReibKlient.zip.
Kui ka see on tehtud, siis peate Te toksima käsureale "ReibGeodeesiaTehnovorgud".

Tehnovõrkude andmestik on jaotatud kolmeks:
1) kaevuandmed

2) trassiandmed

3) ülevaatetabel