Viimastel aastatel oleme oma töös kasutusele võtnud GIS-võimelised andmebaasid ja rakendanud need oma tööde valmistamise protsessi.

Meie poolt loodud rakendused ei ole ainult firmasiseseks kasutamiseks. Tuginedes oma püsitellijate poolt antud suunistele oleme loonud programmid, milliste abil on võimalik senisest kiiremini, lihtsamini ja väiksema vaevaga liita projektidesse meie poolt toodetud geodeetilist ja ehitusgeoloogilist teavet. Käesoleva artikli eesmärgiks on tutvustada artikli lugejat ühe taolise rakendusega ja kutsuda üles teda ka praktilise katsetusega proovima.

Rakendusprogrammide kasutamiseks on Teil vaja:

Esiteks peab Teil olema soov ja tahtmine. Nende puudumisel ei ole mitte midagi teha.

Teiseks peab Teil olema arvutis AutoCAD 2016 või uuem. Programmide kasutamiseks sobivad kõik AutoCAD platvormil töötavad Autodesk tarkvarad (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture). Programmid töötavad ka Zwcad 2019 ja Zwcad 2020 keskkondades

Kolmandaks peate Te programmid oma arvutisse laadima. Abiprogrammi saate Te alla laadida lingilt: https://www.reib.ee/vt_geod/ReibKlient.zip.

Neljandaks peate Te alla laaditud ZIP-faili lahti pakkima.

Viiendaks peate teadma Teie poolt tellitud REIB-i töö numbrit (näiteks GE-1301 ja TT-2883) ja töö tellinud firma äriregistrikoodi.

Kuuendaks peame meie olema Teile ka antud töö üle andnud.

Seitsmendaks peab Teie joonis olema riiklikus ehk L-Est koordinaatsüsteemis ning ühele täisühikule joonises peab vastama üks meeter looduses.

Nüüd, kui see kõik on tehtud, on programmid kasutamiseks valmis.

Programmide käivitamiseks tuleb need laadida AutoCAD-i. Selleks on vaja käivitada AutoCAD''is käsk "netload" (toksides selle näiteks AutoCAD käsureale).

Avanenud dialoogiaknas on vaja valida Teie AutoCAD tarkvarale sobiv programmi versioon ja vajutada siis nupule "Open".

Kui ma ise sooviksin antud programmide tööd katsetada, siis teeksin ma seda järgnevalt:
1) laeksin programmi "Geoloogia kihid" abil uuringupunktid ja neis tuvastatud geoloogilised kihid joonisesse;
2) joonistaksin punktide asukohtade järgi võimaliku trassi telje;
3) koostaksin trassi geoloogilise pikiprofiili;
4) lisaksin sellele trassi sirgestatud plaani.

Kõik viimaste aastate jooksul meie teostatud ehitusgeoloogilised tööd on andmebaasis olemas. Geodeetilised tööd veel kõik ei ole, kuid see on tegemisel. Kui Te sealt mingit tööd ei leia, siis olge head ja teavitage meid oma soovist ja me teeme teie tellitud töö läbi andmebaasi Teile kättesaadavaks.

Head soovi ja tahet!

Valdar Tammin

Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon