Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
Juhtkond
 Adamsoni 26, 10137 Tallinn, telefon 6613742
 Mairolt KAKKO, juhataja, mobiil 5058872, mairolt.kakkoreib.ee
 Margus SAAVIK, juhtiv insener, juhatuse liige, mobiil 5058871, margus.saavikreib.ee
 Riina SAAVIK, kvaliteedi- ja arendusjuht, mobiil 5140513, riina.saavikreib.ee
Ehitusgeoloogia osakond
 Suur-Sõjamäe 34, 11415 Tallinn, telefon 6465113
 Indrek HEIDEMAA, osakonnajuhataja, mobiil 5235688, indrek.heidemaareib.ee
 Rene KÜBAR, projektijuht, mobiil 5536289, rene.kybarreib.ee
 Tõnu PIITS, projektijuht, mobiil 5129556, tonu.piitsreib.ee
 Rauno RAUDSEPP, projektijuht, mobiil 5217940, rauno.raudseppreib.ee
 Aavo LEHTLA, autolukksepp-keevitaja, mobiil 5129499
 Jaanika LIIV, insener-geoloog, jaanika.liivreib.ee
 Maarja PENTRE, geotehnik-joonestaja, mobiil 5120503, maarja.pentrereib.ee
Laserskaneerimise osakond
 Adamsoni 26, 10137 Tallinn, telefon 6613742
 Valdar TAMMIN, juhtiv insener, mobiil 5137850, valdar.tamminreib.ee
Tartu osakond
 Ujula 2, 51008 Tartu, telefon 7337140
 Ülo AMOR, osakonnajuhataja, ylo.amorreib.ee
 Kristo MUST, projektijuht, mobiil 58100743, kristo.mustreib.ee
 Maris TIIVOJA, projektijuht, maris.tiivojareib.ee
 Ivar DRIKKIT, geodeet, mobiil 5036164, ivar.drikkitreib.ee
 Jane HIOP, geodeet, jane.hiopreib.ee
 Kaupo KOKAMÄGI, geodeet, kaupo.kokamagireib.ee
 Ott SAKSING, geodeet, ott.saksingreib.ee
 Madis TAMMEMETS, geodeet 4, madis.tammemetsreib.ee
 Kersti VAHTLA, planeerija, kersti.vahtlareib.ee
Tallinna Geodeesiaosakond
 Adamsoni 26, 10137 Tallinn, telefon 6613742
 Aso Allikmets, projektijuht, mobiil 5185015, aso.allikmetsreib.ee
 Kert Rebane, projektijuht, mobiil 5213393, kert.rebanereib.ee
 Sander Saarik, projektijuht, mobiil 53836643, sander.saarikreib.ee
 Ülle Tammo, projektijuht, mobiil 5158282, ylle.tammoreib.ee
 Kirsika Eltmaa, geodeet 6, kirsika.eltmaareib.ee
 Tuuli Kaiklem, geodeet 6, tuuli.kaiklemreib.ee
 Urmas Laht, geodeet 6, mobiil 5156188, urmas.lahtreib.ee
 Erika Leismann, kvaliteediinsener, erika.leismannreib.ee
 Lauri Ulla, geodeet 6, mobiil 56666917, lauri.ullareib.ee
 Ilmar Hein, geodeet 5, ilmar.heinreib.ee
 Kaia Kütimets, insener-geodeet, kaia.malbergreib.ee
 Aune Lõoke, insener-maakorraldaja, aune.lookereib.ee
 Erkki Mardla, geodeet, Erkki.Mardlareib.ee
 Martti Putnik, insener-geodeet, martti.putnikreib.ee
 Janoš Rebane, insener-geodeet, Janos.Rebanereib.ee
Eestikeelne versioon Ingliskeelne versioon Mobiilisõbralik versioon